4

طرح جامع بهره وری از جمله خدمات مکمل مشاوره ای میباشد که پس از پیاده سازی آن در سازمان، بستر اجرای پروژه های نرم افزاری و راه کار های مبتنی بر تکنولوژی  آماده میگردد.

بهره‌ وری در واقع استفاده بهینه از منابع برای تامین نیاز مشتریان و دیگر ذی‌نفعان می باشد. بطوری که مولفه کارایی دراستفاده بهینه از منابع در اختیار و مؤلفه اثربخشی در تولید همراستا با نیاز مشتریان باشد.
در دنیای رقابتی امروز رقابت هرروز سخت تر و حفظ بقا و حیات سازمان و پیشرفت و تکامل آن، کوشش هوشمندانه تری می طلبد .

 اکنون که انتظارات ذی‌نفعان مختلف سازمان متنوع ‌تر شده است، آیا راهکاری جزارتقای بهره ‌وری با دیدگاهی جامع و  منظم، می‌توان برگزید؟
آیا برای جبران عقب ماندگی‌ و تقویت توان رقابت ‌پذیری سازمان چاره‌ای جز توجه خاص و مستمر به بهره‌وری می باشد؟
آیا برای رسیدن به یک جامعه توسعه یافته ، راه حلی بهتر از ایجاد سازمان‌ توسعه یافته وجود دارد‌؟

آیا برای خلق سازمان‌ توسعه یافته، راهکاری بهتر از پرورش انسان‌های توسعه یافته و محیط کاری توسعه یافته هست؟
باید ایمان داشت که برای تحقق اهداف متعالی به نحو مطلوب و عقلایی در سطح فرد، سازمان و جامعه، نیاز به توجه اساسی و مستمر به مدیریت بهره وری بصورتی علمی، صحیح و فراگیر می باشد. طرح جامع بهره وری، نگاهی جامع و چند بعدی به سازمان برای افزایش بهره وری از طریق حذف حلقه های زائد در سازمان، تعویض حلقه های ناسازگار، تقویت حلقه های ضعیف و افزایش حلقه های ضروری می باشد.

معرفی فاز های طرح جامع بهره وری

آغازین

برنامه پیاده سازی طرح جامع بهره وری در سازمان چیست ؟

تشخیص

چه هزینه هایی را می توان کاهش داد ؟  چه هزینه هایی را باید کاهش داد ؟

ترسیم

اگر راهکارها اجرا شود، آنگاه چه آثار و نتایجی درپی خواهد داشت ؟

تجویز

اولویتهای پر هزینه را چگونه می توان کاهش داد ؟

اجرا

چگونه راهکارهای ارزیابی شده در سازمان اجرا شود ؟

کنترل ( تنظیم)

آیا راهکارهای در حال اجرا در مسیر کاهش هزینه می باشد ؟

جامع بهره وری
tikkkkkkkk

Useful video

tik

quick start

ارزیابی اولیه

برنامه پیاده سازی طرح جامع بهره وری در سازمان چیست؟

   برای پاسخ این سوال نیاز است تا خط مشی ، استراتژی  وسیاست کلان شرکت مورد تحلیل وبرسی قرار دهیم . بدین منظور ، طی جلساتی با مدیران بخش فروش، تولید و اداری برگزارمی شود و مستند آغازین طرح جامع بهره وری با تکیه بیشتر بر شناسایی بستر داخلی و محیط خارجی سازمان ، تولید و به مدیران ارائه می گردد.

  معیار یک: رهبری

  معیار دو: خط مشی و استراتژی

  معیار سه: کارکنان

  معیار چهار: شرکای تجاری و منافع

  معیار پنج: فرایند ها

  معیار شش: نتایج مشتریان

تشخیص

  عارضه یابی و شناخت مشکلات و موانع بهره وری در سازمان در قالب گزارشات زیر ارائه می گردد

 • ضرورت اجرای فرایند عارضه یابی
 • تهیه و تدوین طرح عارضه ها
 • مدل های مختلف شناخت عارضه ها و مشکلات سازمان
 • چگونگی تحلیل داده های گردآوری شده و نتیجه گیری
 • وزن دهی و اولویت بندی مشکلات
 • تهیه گزارش عارضه یابی

تجویز

  اندازه گیری و تحلیل بهره وری در قالب فاز ترسیم طبق مراحل زیر انجام می گیرد

 • ضرورت ارزیابی عملکرد سازمان  (PPR)
 • حوزه های ارزیابی عملکرد سازمان
 • فرایند اندازه گیری و تحلیل بهره وری
 • رویکرد و مدل های مختلف اندازه گیری بهره وری
 • روش محاسبه ستانده و داده ها برای اندازه گیری بهره وری
 • روش محاسبه ارزش افزوده
 • روش محاسبه معیارهای اندازه گیری بهره وری
 • ارتباط سودآوری و بهره وری
 • ضرورت تحلیل نتایج اندازه گیری بهره وری
 • انواع تحلیل ها ی افقی- عمودی- رگرسیون- نقطه سر به سر وغیره

ترسیم

  در این فاز طبق گزارشات فازهای قبل بر اساس سه بخش اصلی بهره وری منابع انسانی، بهره وری سرمایه و بهره وری انرژی اقدامات زیر را دنبال می کنیم:

   بهره وری منابع انسانی

معیارهای ارزیابی عملکرد منابع انسانی از دیدگاه بهره وری

ارتباط انگیزش با بهره وری منابع انسانی

ارتباط دانش، مهارت و تخصص با بهره وری منابع انسانی

   بهره وری سرمایه

دارایی جاری و بهره وری سرمایه

دارایی ثابت و بهره وری سرمایه

تامین منابع مالی و بهره وری سرمایه

بهره وری سرمایه و سودآوری

   بهره وری انرژی

ممیزی انرژی و تحلیل نتایج ممیزی

محاسبه میزان صرفه جویی انرژی و معیار بهره وری انرژی و هزینه تلفات انرژی

اجرا

اجرا طرح جامع بهره وری به عهده تیم کاری مستقر در سازمان میباشد و با محوریت سیستم های نرم افزاری که به منظور ثبت وقایع فرایند ها در سازمان مستقر خواهیم کرد کلیه ی مراحل اجرا طرح جامع بهره وری با دقت و کیفیت بالا پیاده سازی میگردد

کنترل (تنظیم)

بهره وری رابطه بین ستاده و داده های به کار رفته در تولید است . بهبود بهره وری یعنی استفاده موثر تر از منابع، شامل نیروی کار، سرمایه ، زمین ، مواد، انرژی، ابزار و ماشین آلات ، تجهیزات و اطلاعات در فرآیند تولید کالاها و خدمات می باشد .همچنین منبع زمان یکی از شاخصه های مهم در اندازه گیری بهره وری است. در نتیجه در قالب طرحی عملیاتی ،کنترل و پایش هفتگی ، ماهانه و سالانه صورت می گیرد و دائما نتایج حاصل از اجرای طرح مورد پایش قرار می گیرد و در صورت مشاهده انحراف از مسیر سریعا مسیر را اصلاح مینماییم.

حضور نرم افزار های سفارشی پشتیبان مدیریت نقش به سزایی در کنترل و پایش پروژه های فوق خواهد داشت.

درخواست مشاوره

c1
Show Buttons
Hide Buttons